Forskning i geovetenskaper och geografi

Avdelningen för geovetenskaper och geografi är en brett mångvetenskaplig enhet, där man, förutom i naturvetenskapliga frågor, även forskar i samhälleliga frågor.  Forskningen vid avdelningen berör processerna inom organisk och oorganisk natur och livets historia, forskning i och uppföljning av kretsgången hos befolkning, kultur, beboende, ekonomi och natur samt tillståndet av och förändringar i miljön, på alla tids- och regionskalor.

Avdelningen uppehåller också moderna laboratorier och nätverk av forskningsstationer. Dessutom stöder sig forskningen vid avdelningen på ett brett samarbete inom nationella och internationella forsknings- och observationsnätverk. Forskningen vid avdelningen utnyttjas t.ex. för letning av råvaror och vatten, region- och stadsplanering, hantering av miljöförändringar, uppföljning av klimatförändring på lång sikt, samt övervakning av underjordiska kärnvapenprov.

Databasen Tuhat innehåller information om forskningsgrupperna, forskarna och forskningsämnena vid avdelningen.