Elementarpartikel- och astrofysik

Vi forskar i elementarpartikelfysik, kosmologi, astrofysik, rymdfysik och astronomi som en del av de internationella forskningsorganisationerna CERN, ESO, och ESA.

Mer information om forskningen finns på de engelska sidorna.

Forskningområden