Alumn vid institutionen för fysik

University of Helsinki

 

Institutionen för fysik erbjuder samhället sin vetenskapliga expertis och den nyaste vetskapen som uppstår i forskningsarbetet. Den bär också sitt ansvar för ökningen av välståndet som en del av det nationella innovationssystemet.

För institutionen viktiga intressentgrupper i kompanjonskapet är alumnerna, den offentliga sektorn och samhälleliga beslutsfattare, regionala aktörer i hemlandet och utomlands, sektorforskningsinstitutioner och finansiärerna av forskningen, den privata sektorn, universitetets sponsorer, den tredje sektorn och medborgarsamhället.

Institutionen uppmuntrar alla sina medlemmar till samhällsdebatt, popularisering av vetenskapen och att informera av forskningen. Ett aktuellt exempel är deltagande i diskussionen om den globala klimatförändringen och andra miljöfrågor.

I egenskap av alumn vid Helsingfors universitet och institutionen för fysik hör du till den största akademiska sammanslutningen i Finland.

Anslut dig till samfundet Alumnikampus genom att registrera dig. Som registrerad medlem får du vetskap om forskningen i ditt eget område och om evenemang vid institutionen och universitetet. Du bevarar också kontakterna med dina bekanta från studietiden.

Institutionen för fysik anordnar kompletterande utbildning för sina egna alumner. I universitetets krets anordnar Öppna universitetet och HY+ kompletterande utbildning för alumner. En del av Universitetets karriär- och rekryteringsservice står alumnerna till förfogande.

Vid universitetet anordnas kontinuerligt evenemang, dit alumnerna är hjärtligt välkomna.