Fysik

Avdelningen för fysik är erbjuder det mest mångsidiga undervisningsprogrammet i fysikaliska vetenskaper i Finland. Vid den stora och mångvetenskapliga avdelningen arbetar ungefär 200 personer, av vilka 2 är akademiprofessor (en av den från 1.9.2021), 17 är professorer och 4 biträdande professorer. Forskningen vid avdelningen och undervisningen som baserar sig därpå håller internationellt hög nivå, är nationellt betydande, och främjar det andliga och ekonomiska välståndet i samhället.

Avdelningens undervisningsgren, de fysikaliska vetenskaperna, omfattar fysik, teoretisk fysik och astronomi. Undervisningen på svenska och engelska är naturliga delar av avdelningens verksamhet. Utbildningen av ämneslärare i fysik hör till avdelningens undervisningsprogram. Avdelningens och INARs personal erbjuder årligen ungefär 250 kurser som innefattar alla grenar av moderna fysikaliska vetenskaper. Ungefär 12 av dessa ges helt på svenska.

Forskningen vid avdelningen för fysik är indelad i tre avdelningar enligt avdelningens vetenskapliga insatsområden:

F2k-centralen är en resurscentral som tillhör LUMA-centralen och avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet. Centralen stöder mångsidigt undervisning, inlärning, och kunskap i fysik. F2k organiserar också campusbesök för skolgrupper.