Forskningsinstitutet för fysik HIP

Forskningsinstitutet för fysik (HIP) är ett forskningsinstitut med nationella uppgifter, och är ett samarbete mellan Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, och de tekniska högskolorna i Villmansstrand och Tammerfors. HIP fungerar i samband med Helsingfors universitet. Forskningsinstitutet för fysik har i uppgift att utöva och främja grundforskning och tillämpad forskning i fysik, utveckla tillämpad teknologi för partikelacceleratorcentraler, samt delta i forskarutbildning inom fysik. Forskningsinsitutet ansvarar för Finlands samarbete med den europeiska forskningsorganisationen för kärnfysik, CERN. Institutionen ansvarar också för Finlands samarbete i byggandet av och forskandet vid det internationella FAIR-acceleratorlaboratoriet som byggs i Tyskland.

Gå till Forskningsinstitutet för fysik (HIP) webbplats