Centret för atmosfärvetenskaper (INAR)

Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) är ett mångvetenskapligt undervisnings- och forskningscentrum som grundar sig på på fysik, kemi, meteorologi, skogsvetenskaper, miljövetenskaper och i allt större grad även samhällsvetenskaper. INAR satsar på högklassig nationell och internationell atmosfärforskning och miljöforskning och producerar forskningskunskap för samhällets bruk.

Forskarna vid INAR forskar på såväl molekylärnivå som global nivå och fokuserar i synnerhet på klimatförändring, luftkvalitet, biogeokemiska kretslopp och processer i ekosystem. INAR:s nationella samarbetspartner är Meteorologiska institutet, Östra Finlands universitet och Tammerfors tekniska universitet.

Direktör för INAR är akademiprofessor Markku Kulmala

Gå till Centret för atmosfärvetenskaper (INAR) webbplats (på engelska)