Helsingfors universitet är ett av världens ledande mångvetenskapliga universitet. Våra forskare och utbildningar hör enligt många mätare till världstoppen. Vi arbetar dagligen för en ännu bättre undervisning och livslångt lärande och vi tror passionerat på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.

Helsingfors universitets språkcentrum https://www2.helsinki.fi/sv/sprakcentrum är en av Finlands största språkutbildare om man ser till personalstyrka och undervisningsplan. Språkcentrum ansvarar för den undervisning i språk och kommunikation som krävs för alla akademiska examina vid alla Helsingfors universitets fakulteter och erbjuder omfattade språktjänster åt både det akademiska samfundet och externa kunder.

Helsingfors universitets språkcentrum söker en

UNIVERSITETSLÄRARE I RYSKA

för en ordinarie anställning med början 16.8.2021.

Universitetslärarens uppgift är att undervisa grundexamensstuderande och doktorander vid Helsingfors universitet i ryska. Undervisningens nivå går från nybörjarnivå till B1, men huvudfokus ligger på nivå A1 och A2. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utveckling av undervisningens innehåll och pedagogiken, produktion av undervisningsmaterial (även digitala) och utveckling av bedömningen. Läraren sköter också administrativa uppgifter i samband med undervisningen. Gedigen erfarenhet av i synnerhet vuxenutbildning i ryska på nybörjarnivå och god nätpedagogisk kompetens anses vara en merit. Läraren förutsätts också delta i utvecklingsarbetet vid den egna enheten.

Förordningarna om universitetets verksamhet förutsätter att den sökande ska ha en lämplig magisterexamen med tanke på anställningen och tillräckliga muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska. Om man är medborgare i något annat land kan man vara berättigad till dispens från dessa språkkrav.

Vi värdesätter pedagogisk utbildning och kompetens. Vi ser gärna att de sökande har erfarenhet av undervisning motsvarande anställningens uppgiftsbeskrivning och förmåga att producera läromedel. Som meriter räknas bred erfarenhet av undervisning och förmåga att använda mångsidiga undervisningsmetoder. Den som anställs ska också ha god samarbetsförmåga och vilja att utveckla inte bara sin kompetens utan också Språkcentrums verksamhet.

Lönen ligger på kravnivå 4–5 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Månadslönen är mellan 3 005 och 4 050 euro. Anställningen har en sex månaders prövotid.

Vi ber att de sökande till sin ansökan bifogar en pdf-fil som innehåller

1) en meritförteckning

2) en högst 3 sidor lång redogörelse för den sökandes pedagogiska expertis, till exempel en universitetsportfölj som innehåller information om den sökandes utbildning och examina, språkkunskaper, pedagogiska utbildning, erfarenhet av undervisning och handledning, förmåga att utveckla och använda läromedel och andra eventuella meriter

3) en eventuell publikationsförteckning

4) en rapport på 1–3 sidor om den sökandes undervisningsverksamhet och undervisningsfilosofi.

Läs mer om undervisningen vid Helsingfors universitet: https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/undervisning

De främsta sökandena kallas till intervju och ombeds ge ett undervisningsprov. Intervjun och undervisningsprovet görs på distans.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken ”Sök jobbet”. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR. Ansökningstiden går ut 12.4.2021.

Ytterligare information

Universitetslärare Tia Patenge, tia.patenge(a)helsinki.fi

eller

Direktör Leena Nissilä, leena.nissila(a)helsinki.fi

Ansökningstiden går ut

12.04.2021 23:59 EEST