Helsingfors universitet hör till världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet består av en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studerande och anställda. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten.

Svenska ärenden jobbar målmedvetet och mångsidigt med att utveckla tvåspråkigheten vid Helsingfors universitet. Vi är en del av universitetets serviceorganisation och arbetet omfattar såväl universitetsövergripande verksamhet som tjänster på campus- och ämnesnivå. Svenska ärenden jobbar med strategiska frågor och fungerar som stöd för universitetets ledning. Vi är ett innovativt och glatt team på fem personer som jobbar tätt ihop för att främja och utveckla tvåspråkigheten vid universitetet.

Vi söker nu en projektkoordinator för en visstidsanställning 1.8.2021 – 31.1.2022 till vårt team.

Projektkoordinatorns uppgift är att utveckla och främja de tvåspråkiga examina, Tvex, vid universitetet. Projektkoordinatorn ansvarar för att slutföra projektet Tvåspråkiga experter i arbetslivet. Uppgiften innebär bl. a. en kartläggning av hur de utexaminerade tvexarna har placerat sig på arbetsmarknaden och att koordinera och sammanföra tvexare med potentiella arbetsgivare. Till uppgifterna hör också att delta i Svenska ärendens studentrekryteringssatsningar.

Vi söker dig som har:
- erfarenhet av projektarbete och förmåga att förstå större helheter
- förmåga att jobba självständigt, ofta med många parallella processer samtidigt
- erfarenhet av högskole- eller flerspråkighetsfrågor
- goda kommunikationsfärdigheter och förmåga att uttrycka dig fritt både i tal och skrift på svenska och finska
- förmåga att samarbeta både internt och externt, på alla olika nivåer
- Uppgiften kräver kunskaper som motsvarar en högskoleexamen.

Vi uppskattar färdigheter i att skapa digitalt material både i bild och videoformat.

Lönesättningen baserar sig på kravnivå 8 för annan personal än undervisnings- och forskningspersonal i universitetens lönesystem. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel. I anställningen tillämpas prövotid.

Ansökan med bilagor lämnas in i Helsingfors universitets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR. Sista ansökningsdag är 16.5.2021.

Ytterligare upplysningar ges av Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för svenska ärenden, 050 453 1401, 6.5 kl. 11.00-12.30 och 11.5 kl. 11.00-12.00

Ansökningstiden går ut

16.05.2021 23:59 EEST