Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter.

Den internationellt ansedda Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning, utbildning i pedagogik och lärarutbildning. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala potential för individens och mänsklighetens bästa. Vi erbjuder grundutbildning, påbyggnadsutbildning och fortbildning som leder direkt till lärarbehörighet eller till andra akademiska expertuppdrag. https://www2.helsinki.fi/sv/pedagogiska-fakulteten

Är du intresserad av vetenskapsfostran för barn?
Vill du bli postdoktoral forskare inom projektet Uni Junior?

Projektet Uni Junior söker en POSTDOKTORAL FORSKARE för perioden 7.6.2021 – 15.6.2024.

Projektet Uni Junior (UJ) har som mål är att främja vetenskapligt och kritiskt tänkande samt en djupare förståelse för hur kunskap skapas, tolkas och används. UJ bygger på verkstäder där barn får en inblick i olika sätt att producera kunskap, kritiskt granska och tolka vetenskapliga resultatet. Under ett år med början i augusti ordnas olika verkstäder från ett interdisciplinärt perspektiv för barn i årskurserna 6-9. Arbetet är nyskapande och kreativt. Den postdoktorala forskaren kommer att arbeta med en intressant grupp av forskare från olika discipliner.

Till den postdoktorala forskarens uppgifter hör att känna till forskning inom olika discipliner samt planera, organisera och leda förverkligandet av interdisciplinära vetenskapsverkstäder för barn och handleda universitetsstudenter. Forskaren skall utvärdera verkstäderna kontinuerligt och vetenskapligt studera hur verkstäderna stöder och främjar barns tänkande och förståelse av forskning och vetenskap. Projektet finansieras av Stiftelsen för Brita Maria Rehnlunds Minne och Svenska kulturfonden.

BEHÖRIGHETSVILLKOR

Vi förväntar oss att du:

o har doktorsexamen
o är intresserad av vetenskapsfostran för barn i årskurserna 6-9
o är intresserad av forskning om barns lärande och utveckling
o har god organisations- och planeringsförmåga samt god tidshantering
o har goda kommunikativa färdigheter och god samarbetsförmåga
o har utmärkta kunskaper i tal och skrift i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska
o har goda IT-kunskaper

Kunskap om eller tidigare erfarenheter av vetenskapsfostran eller annan verksamhet med målgruppen betraktas som meriter. Erfarenhet av att leda projekt samt planering och erfarenhet av undervisning räknas som meriter.

LÖN OCH FÖRMÅNER

Lönen grundar sig på kravnivå 5 i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Bruttolönen är 3510€ - 3930€ per månad beroende på sökandes erfarenhet och meriter. Anställningen har en sex månaders prövotid.

I arbetet bistås den anställda av kollegorna vid fakulteten och av den administrativa och tekniska personalen på campus. Universitetet tar hand om arbetstagarnas arbetshälsa och en smidig vardag genom att erbjuda bland annat flexibla arbetsarrangemang, heltäckande företagshälsovård samt förmånliga och mångsidiga motionstjänster vid Unisport. Vi stöder din kompetensutveckling på olika sätt, bl.a. genom ett mångsidigt utbud av personalutbildning.

Pedagogiska fakulteten är en dynamisk, inspirerande och internationell arbets- och studiemiljö med en högklassig infrastruktur för forskning och undervisning. Vi uppmuntrar etisk, djärv och kreativ forskning, undervisning och samverkan med samhället.

ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök jobbet. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in ansökan i SAP HR (https://saphr.it.helsinki.fi/irj/portal).

Alla ansökningshandlingar ska lämnas in som en enda pdf-fil som namnges enligt mallen efternamn_postdoc. I SAP HR, bifoga bilagan till den anställning du söker till.

Till ansökan bifogas:
• universitets portfölj/ Curriculum Vitae
• följebrev
• kontaktinformation för två referenser
• akademiska intyg
• publikationslista

Sista ansökningsdag är 16.5.2021.

YTTERLIGARE INFORMATION

Ytterligare information om positionen ges av professor Gunilla Holm, gunilla.holm(at)helsinki.fi, 0503275907.

Ytterligare information om rekryteringsprocessen ges av HR-specialist Linda Ylönen, linda.ylonen(at)helsinki.fi. Rekryteringssystemets tekniska stöd: rekrytointi(at)helsinki.fi.

Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för karriärutveckling inom undervisning och forskning, och för dem som arbetar med service och expertuppgifter. Läs mer om Helsingfors universitet som arbetsgivare: https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/karriar-vid-helsingfors-univers...

Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering. Vi ser gärna att sökande med olika bakgrunder söker anställningen.

Ansökningstiden går ut

16.05.2021 23:59 EEST