Helsingfors universitet grundades 1640 och är idag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Med sina drygt 40 000 studerande och anställda är universitetet ett internationellt vetenskapssamhälle vars uppdrag är att ta fram forskningsbaserad kunskap som används för världens bästa.

Helsingfors universitet söker en

KANSLER

från och med 1.10.2022.

Universitetskollegiet utser en kansler för högst fem år i sänder. Enligt universitetslagen har universitets kansler till uppgift att främja vetenskaperna och universitetets samverkan med samhället samt bevaka universitetets allmänna intresse och ha tillsyn över verksamheten vid universitetet. Kanslern har rätt att närvara och yttra sig i statsrådet när ärenden som gäller Helsingfors universitet behandlas.

Enligt universitetets instruktion beviljar kanslern professors titel och titeln docent. Kanslern leder utredningen vid misstanke om avvikelser från god vetenskaplig sed. Kanslern beviljar tillstånd att ordna promotioner. I enlighet med arbetsfördelningen som avtalats med universitetets ledning leder kanslern universitetets medelsanskaffning. Den som utses till kansler ska ha verkat förtjänstfullt till fromma för vetenskapen, konsten eller universitetsväsendet.

Framgång i uppdraget förutsätter god kännedom om universitetsvärlden. Dessutom värdesätts forsknings- och utbildningspolitiska åsikter och visioner, aktivt deltagande i vetenskapssamhällets internationella verksamhet och mångsidiga samhällskontakter. Arbetet kräver utöver kunskaper i finska och svenska åtminstone goda kunskaper i engelska. Om lönesättningen och övriga villkor avtalas separat.

Ytterligare information fås av universitetskollegiets ordförande professor Katri Räikkönen-Talvitie, +358 294129620 / katri.raikkonen@helsinki.fi och förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen, +358 294122212, esa.hamalainen@helsinki.fi.

Läs mer om universitetet på https://www.helsinki.fi/sv.

Ansökan med bilagor lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken senast 28.2.2022.

Interna sökande som är anställda vid universitetet lämnar in sin ansökan i SAP HR. För ytterligare information om ansökningssystemet, kontakta gärna rekrytering@helsinki.fi.

Ansökningstiden går ut

28.02.2022 23:59 EET