Helsingfors universitet är en viktig påverkare i Finland och internationellt. I en unik expertorganisation arbetar var och en av oss genom sin insats för världens bästa.

Vårt internationella forskarsamhälle har totalt över 40 000 studenter och drygt 8 000 anställda. Inom Universitetsservicen arbetar cirka 1 000 experter i mångsidiga arbetsuppgifter med olika inriktning. Med oss på Universitetsservicen får du möjlighet att utveckla och förnya vår verksamhet och även utveckla din egen sakkunskap i ett bra team. Vi arbetar för gemensamma mål, flexibelt när det gäller tid och plats.

Vi söker en FÖRVALTNINGSSPECIALIST för fast anställning till serviceteamet inom tjänster för allmän förvaltning på Centrumcampus till stöd för Svenska social- och kommunalhögskolan (https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan).

Som förvaltningsspecialist arbetar du med administrativt stöd för Svenska social- och kommunalhögskolans ledning inom strategisk och operativ ledning och ansvarar för verksamheten inom enhetens allmänna förvaltning.
Som förvaltningsspecialist ansvarar du för följande uppgifter:
- berednings-, föredragnings- och verkställighetsuppgifter inom allmän förvaltning (t.ex. kollegiala beslutsorgan, avtal, utlåtanden, utredningar, rapporter, dokumentförvaltning)
- stöd vid planering av enheternas verksamhet i samarbete med enheternas ledning och andra stödtjänster (t.ex. utarbetandet av genomförandeplaner)
- stöd till enheternas internationella verksamhet och strategiskt stöd till enheterna
- koordinering av lokalt stöd för enheternas undervisnings- och forskningspersonal
- därutöver deltar du i att ansvara för enheternas organisationskommunikation och information.

Vem söker vi?

Du är den förvaltningsspecialist vi söker om du förutom lämplig högre högskoleexamen har erfarenhet av administrativa berednings-, föredragnings- och stöduppgifter, behärskar stora helheter och kan prioritera och samordna uppgiftshelheter på eget initiativ. Som förvaltningsspecialist behöver du också goda organisations- och samarbetsfärdigheter och erfarenhet av nätverksarbete samt stresshanteringsförmåga. En förutsättning för att kunna arbeta i vår verksamhetsmiljö är utmärkta kunskaper i svenska samt goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska och engelska. Kännedom om högskolevärlden räknas som merit. Som en serviceinriktad specialist får du självständigt sköta uppgifterna inom ditt ansvarsområde i samarbete med andra aktörer. Genom detta uppdrag har du möjlighet att ta itu med nya utmaningar och utvecklas.

Varför bli förvaltningsspecialist hos oss?

Vi erbjuder dig ansvarsfulla och intressanta arbetsuppgifter och en möjlighet att utveckla din kompetens på vårt campus i Helsingfors centrum i en inspirerande expertorganisation där den akademiska världen är en del av din vardag. Centrumcampus är det största av de fyra campusen vid Helsingfors universitet. Teamet för allmän förvaltning på Centrumcampus ansvarar för sin del för det lokala stödet för beslutsfattandet vid bland annat fem fakulteter, Svenska social- och kommunalhögskolan och flera fristående institutioner, och dess kärna består av en kompetens och samarbetskraft som vi ständigt utvecklar. Som stöd för ditt arbete har du vår yrkeskunniga expertorganisation samt universitetets övriga resurser. Vi tar hand om ditt välbefinnande med hjälp av bland annat omfattande personalutbildning, företagshälsovård och förmånliga, mångsidiga UniSport-tjänster.
Vi arbetar flexibelt både på distans och på plats. Din arbetsplats på plats är belägen på Centrumcampus.

Blev du intresserad? Lämna in din ansökan senast 31.1.2022. Interna sökande som är anställda vid Helsingfors universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR: https://msap.helsinki.fi. Helsingfors universitet välkomnar sökande av olika kön och med olika språklig och kulturell bakgrund samt minoriteter.

Mer information om uppdraget får du av utvecklingschef Päivi Karimäki-Suvanto (paivi.karimaki-suvanto@helsinki.fi (paivi.karimaki-suvanto@helsinki.fi eller tfn 02941 22349 eller 050 318 5075; nås säkrast 17.1 kl. 14-16, 21.1 kl. 9-10 och 28.1. kl. 12-15) och förvaltningsservicedirektör Antti Savolainen (tfn 02941 22793; nås bäst 18.1. klo 9.00-10.00, 20.1. klo 9.00-10.30 ja 27.1. klo 12.00-14.00).

MED VETENSKAPENS KRAFT – FÖR VÄRLDENS BÄSTA

Svenska social- och kommunalhögskolan är en fristående svenskspråkig samhällsvetenskaplig enhet vid Helsingfors universitet med en nordisk och internationell profil. Vi svarar på den nordiska välfärdsmodellens nya utmaningar i en stimulerande och mångvetenskaplig forsknings- och undervisningsmiljö. Undervisningen och forskningen vid högskolan representerar vetenskapsområdena socialt arbete och socialpolitik, journalistik och kommunikation, socialpsykologi, statskunskap med förvaltning, sociologi och rättsvetenskap. Högskolan, som är belägen på universitetets Centrumcampus, är med sina ca 450 studerande och sin personal på ca 60 personer, universitetets största svenskspråkiga enhet.

Här kan du läsa mer om enheterna:
https://www.helsinki.fi/sv/svenska-social-och-kommunalhogskolan
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/personer/universitetsservicen
https://www.helsinki.fi/sv/om-oss/campus/centrumcampus

Ansökningstiden går ut

31.01.2022 23:59 EET