Nationalbiblioteket ansvarar för att deponera och förvara det nationella kulturarvet och ställa det till förfogande för dem som behöver det. Biblioteket fungerar som ett forskningsbibliotek i synnerhet för de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, och är en viktig tillhandahållare av kulturarvsdata. I enlighet med sin strategi främjar Nationalbiblioteket öppen vetenskap och digitalisering. Nationalbiblioteket är en del av Helsingfors universitet, ett internationellt vetenskapssamfund med över 40 000 studenter och medarbetare. Helsingfors universitet grundades 1640 och är i dag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

Vi söker nu en

DIREKTÖR / ÖVERBIBLIOTEKARIE

för att leda och utveckla Nationalbiblioteket. Anställningen är en tillsvidareanställning.

Överbibliotekarien som vi söker har en gedigen ledarskapsbakgrund och erfarenhet såväl av att leda stora organisationer som av förändringsledning och att leda människor. Hen har även omfattande kunskaper inom biblioteksbranschen. I synnerhet värdesätter vi ambition, djärvhet och kompetens inom digitaliseringens olika delområden.
Nationalbibliotekets överbibliotekaries uppgifter är både nationella och internationella, och hen hör till Helsingfors universitets utvidgade ledningsgrupp.

Framgång i uppdraget förutsätter

• djupa insikter i det finländska och europeiska kulturarvet
• gedigna kunskaper om minnesorganisationer, deras utvecklings- och förändringsutmaningar samt digitalisering
• kännedom om den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsvärlden
• erfarenhet av krävande ledningsuppgifter
• erfarenhet av verksamhet på både nationell och internationell nivå
• goda samarbets- och förhandlingsfärdigheter.

Anställningen kräver högre högskoleexamen; doktorsexamen räknas som merit. Vi förutsätter även förtrogenhet med anställningens område samt goda kunskaper i finska, svenska och engelska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Uppdraget erbjuder en unik möjlighet att främja samarbetet mellan finländska bibliotek samt att påverka och dra riktlinjer för de strategiska val genom vilka bevarandet, användbarheten och tillgängligheten av det finländska kulturarvet främjas. Vi är en stor organisation med långa anor, och erbjuder en stabil arbetsmiljö och möjlighet till mångsidig professionell utveckling. Vår 381 år gamla organisation använder sig av moderna arbetsredskap och ligger alldeles i Helsingfors centrum.

Lämna in din ansökan i universitetets ansökningssystem via länken senast 28.11.2021.

Interna sökande som är anställda vid universitet ska lämna in sin ansökan i SAP HR.

Mer information om anställningen ges av personalchef Sini Saarenheimo (sini.saarenheimo@helsinki.fi, 050-4480840) och prorektor Hanna Snellman (assistent: tiina.hartikainen@helsinki.fi).

Ansökningstiden går ut

28.11.2021 23:59 EET