Plats

Open books (Language Centre) small

Språkcenterdagarna äger rum på Aalto-universitetets campusområde i Otnäs i Esbo och i Hanken Svenska handelshögskolans lokaler i Främre Tölö i Helsingfors . Närmare information om förbindelser publiceras i samband med att anmälan öppnas. 

Hanken (Arkadiagatan 22) kan nås via flera rutter. De närmaste hållplatser är Kampens metrostation, och spårvagn- och busshållplatser ”Handelshögskolorna”, för linjer 1 och 2 (spårvagnar) och linjer 14, 18, 37, 39, 41, 42, 69 ja 70 (bussar).