Kort om Språkcenterdagarna

students (kielikeskus), pieni

Språkcenterdagarna arrangeras 6.6–7.6.2019 i huvudstadsregionen. Årets konferens är den tjugonde i ordningen. Temat för dagarna är ”TILLSAMMANS – Samarbete för oss framåt”. Konferensen arrangeras i samarbete mellan språkcentren vid Hanken Svenska handelshögskolan, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Torsdagens program äger rum vid Aalto-universitetet i Otnäs och fredagens program på Hanken i Helsingfors centrum.

Vi välkomnar alla som arbetar vid ett språkcenter eller som är intresserade av undervisning i språk och kommunikation att komma och dela med sig av sina idéer och erfarenheter kring utveckling och undervisning samt forskningsresultat.

Huvudtalare:

  • Anita Lehikoinen, kanslichef vid undervisnings- och kulturministeriet
  • Antti Merilehto, vetenskapsförfattare
  • Liisa Postareff, biträdande professor i högskolepedagogik

Anmälan öppnas 2.4.2019.

Sista inlämningsdag för förslag på föredrag är 17.3.2019.

Fråga, berätta, nätverka!