Inbjudan

Förslag på föredrag lämnas in senast 17.3.2019.

Vi ber dig beakta det övergripande temat, d.v.s. olika former av samarbete. Vi välkomnar också andra föredrag som behandlar språkcenterarbete samt undervisning i språk och kommunikation.

Abstraktet lämnas i på en elektronisk blankett och kan skrivas på finska, svenska eller engelska.

Anvisningar för abstrakt:

 • Abstraktet ska innehålla högst 300 ord.
 • Abstraktet skrivs på det språk som föredraget kommer att hållas på (finska, svenska eller engelska).
 • Skriv namnen på alla deltagare i abstraktbilagan.
 • Föreslå vilket tema ditt föredrag placerar sig inom.
 • Ange om du vill hålla en poster, ett föredrag (20 minuter) eller en workshop (60 minuter).

Teman:

 • Flexibla och varierande lärmiljöer
 • Oliklärande studerande
 • Internationellt samarbete
 • Arbetslivet som infallsvinkel
 • Administration och ledning i form av samarbete
 • Översättnings- och språkgranskningstjänster