Pedagogikdagarna

Pedagogikdagarna
Helsingfors 15.–16.12.2020
Helsingfors 15.–16.12.2020

Välkommen till pedagogikdagarna 2020!

Målen för hållbar utveckling är en allvarlig utmaning för både pedagogiken och det praktiska fostringsarbetet. Det är lätt att hålla med om att målen är viktiga, men begreppet hållbarhet är mångfacetterat och ger inte fostraren några enkla svar. När man talar om hållbarhet, bör man då alltid fästa lika mycket vikt vid de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna, eller kan man betona vissa över andra? Om man läser in alltför många aspekter i hållbarhetsbegreppet blir det bara en tom klyscha som saknar koppling till strukturella problem eller vardagliga val. Man löser inte heller några problem om man tolkar begreppet alltför snävt. 

Temat för årets Pedagogikdagar ”Hållbar fostran – hållbar framtid” fokuserar på frågan om hur vi ska fostra våra barn, unga och vuxna till att skapa en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar framtid. Kan vi upprätthålla en hoppets pedagogik klimatförändringen till trots, eller använda den för att stoppa klimatförändringen?

Huvudtalarna är professor Cecilia Lundholm vid Stockholms universitet och professor Annalisa Sannino vid Tammerfors universitet.