ORGANISATIONSKOMMITTÉ & KONTAKT

Organisationskommittén:

Professor Johan Bärlund, ordförande
Professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson
Professor Heikki Halila
Professor emerita Lena Sisula-Tulokas
Biträdande professor Katri Havu
Docent, jur.dr Jaana Norio-Timonen
Docent, jur.dr Frey Nybergh
Forskardoktor, jur.dr Teemu Juutilainen
Doktorand Suvi Hirvonen-Ere

Kontakt:

Johan Bärlund
Professor, rektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
johan.barlund@helsinki.fi
+358294123135

Juridiska fakulteten
PB 4
FI-00014 Helsingfors universitet
Finland

Konferensbyrån:

Janet Johansson, generalsekreterare, janet.johansson@helsinki.fi
Niklas Ekström, konferenssekreterare
Alexander Eriksson, konferenssekreterare
Angelica Lindqvist, konferenssekreterare
Karolina Lång, konferenssekreterare