Call for papers

Konferenstema är Var går gränsen? Utmaningar i Nordisk Museologi. Vi välkomnar presentationer som tangerar dessa teman ur både teoretiska och praktiska infallsvinklar. Också studerande och unga forskare är välkomna. Vår målsättning är en dialog mellan dagens och framtidens museologer.

Konferensspråken är danska, norska, svenska och engelska.

Konferenstema

De nordiska länderna anses vara ett praktexempel på bra grannrelationer och samarbete. Å andra sidan finns det, och har alltid funnits, många olika gränser. Vår historia har präglats av riksgränser och kampen om dem. Idag har vi kulturella gränser, olika etniska grupper och språkgränser. Emigration och migration inom och mellan de nordiska länderna har varit stark både historiskt och idag. Immigration, marginalisering och polarisering är stora sociala frågor i alla nordiska länder.  Det finns också gränser mellan klass och olika kön.

Museer är bra på att överskrida gränser. Vilken betydelse har historiska och kulturella gränser och grannrelationer för de nordiska museerna och deras innehåll och verksamhet? Finns det museologiska gränser? Var går gränserna för en enskild museimedarbetare? Hur ligger det till med makt och etiska frågor?

 • Finns det gränser mellan olika museer?
 • Spelar tex gränsen mellan konstmuseer och kulturhistoriska museer någon roll?
 • Vilka fenomen får synlighet?
 • Hur påverkas samlingsarbetet av olika gränser? Vilka betydelser får gränserna under musealiseringsprocessen?
 • Var går gränsen mellan kunskap och underhållning? Finns det utrymme för vetenskapligt arbete?
 • Kan vi sätta våra gränser själva? Vilken roll spelar publiken och andra intressegrupper?
 • Vilka utmaningar bemöter den nordiska visionen på 2020-talet?

Inslaget kan vara en PowerPoint presentation, en paneldebatt, en poster eller något annat format. Det önskade formatet bör vara tydligt angivet i abstraktet. PowerPoint presentationens längd är 15 minuter och paneldebattens 40 minuter. En panel bör bestå av en moderator och max. 3 andra deltagare från minst 2 olika länder.

Regler för abstrakt

 • Abstraktets längd är 400 ord och det ska innehålla en rubrik och 3–10 nyckelord.
 • Abstrakten bör lämnas in via EasyChair submission system
 • Endast abstrakt som skickats in via systemet tas i beaktande 
 • Sidan öppnas 4.12.2017 och stängs 22.2.2018.
 • Anvisningar till EasyChair finns här
 • Antagna abstrakt kommer att publiceras på konferensens nätsida och programm.

Eventuella frågor kan skickas till konferensens epostadress NMAHelsinki@helsinki.fi

Fristen för Call for papers har gått ut 22.2.2018.