Nordiska museer profilerar sig i internationella sammanhang genom en gemensam syn på museer som institutioner vars uppgift är att understöda individens och samfundens identitetsarbete. De understöder aktiv medborgarskap och skapar utrymmen för mångkulturella diskussioner. Deras uppgift är att överskrida gränser. Nordisk museumsförbund Finland bjuder er tillsammans med ämnet museologi vid Helsingfors universitet till konferensen Var går gränsen? Utmaningar i nordisk museologi. Twitter: NMAHelsinki @NKonferens