Registrering

  • Deltagaravgift: 50e (inkl. kaffeserveringar och lunch på fredag)
  • Registreringen var öppen 15.3.-17.4.2019.
  • Registreringen är nu stängd. Tack for din registrering och välkommen till seminariet!

Coming to the conference