FÖREDRAGSINBJUDAN

FÖREDRAGSINBJUDAN: 21.3.-30.4.2019  

Genusforskningskonferens om våld 

24.10-26.10.2019 

Helsingfors universitet, Finland

Vad är våld? På vilket sätt normaliseras våld i vissa sammanhang? På vilket sätt korsar genus, sexualitet, ras, klass och andra maktstrukturer så att vissa blir mer utsatta att uppleva våld? Hur kan olika former av våld ifrågasättas och upphävas? Hurdana är de respektfulla formerna av solidaritet och aktivism som tar i beaktande människors specifika upplevelser? 

Vi välkomnar forskare från olika bakgrunder att delta i diskussionen om våld. Konferensen i Helsingfors behandlar många olika aspekter av våld på de tvärvetenskapliga forskningsområdena av genus, sexualitet, queer, trans, funktionalitet, postkolonial och kritisk rasforskning.  

Anvisningar för abstraktförslag 

Inlämningen av abstraktförslag öppnar 21.3. och är öppen ända tills 30.4. Eftersom att de godkända verkstäderna kommer att ha engelska och finska som språk tar vi emot abstraktförslag på dessa språk.  

Deltagare väljer den verkstad som passar deras intressen bäst och lämnar in ett abstrakt genom e-blanketten länkad nedanför. Längden på abstraktet bör inte överskrida 250 ord (2000 tecken med mellanslagen inräcknat). Vänligen fyll i rubriken, ditt namn och dina personuppgifter i blanketten och var noga med att välja verkstaden du vill medverka i. Om du inte hittar en passande verkstad kan du välja kategorin “other”. Sista inlämningsdagen för abstrakten är 30.4.2019.  

I abstraktet borde det klart och tydligt komma fram huvudidén, forskningsfrågan, metodologin, forskningsmaterialet/datan och de preliminära resultaten av forskningen. Abstraktet får inte överskrida 250 ord (2000 tecken med mellanslagen inräcknat). Efter inlämning skickas abstrakten till verkstadsarrangörerna och de väljer abstrakten för konferensen.  

Vänligen kontollera de specifika kraven för verkstaden som du valt och notera att ett abstrakt kan inte lämnas in för flera verkstäder.  

Besluten om de antagna abstrakten görs senast i slutet av maj, beroende på mängden av inlämnade abstrakt.