Information

Europeiska språkdagen firades för första gången den 26 september 2001 på initiativ av Europarådet. Dagen firas tillsammans med Europeiska kommissionen. Europarådet ordnar temadagen för att uppmuntra sina samtliga 47 medlemsstater och deras 800 miljoner invånare att lära sig flera språk i alla åldrar, i skolan och utanför den. Europarådet stöder flerspråkighet i hela Europa och framhåller att språklig diversitet är ett viktigt verktyg för interkulturell förståelse och en avgörande faktor för vår världsdels rika kulturarv.

Språkcentrum ordnar en temavecka i anknytning till Europeiska språkdagen i samarbete med Europeiska kommissionen. Under temaveckan erbjuds information om och perspektiv på olika språk, kulturer och växelverkan samt smakprov på språklektioner. Temaveckan till ära kan du förkovra dig i olika material som stöder språkinlärning och ökar språkmedvetenhet, följa en paneldiskussion mellan språkexperter och pedagoger, delta i det virtuella huvudevenemanget och få smakprov på nya språk på korta lektioner.

Läs mera om Europeiska språkdagens program och material.