Europeiska språkdagen

Europeiska språkdagen
26.9-1.10 Helsingfors
26.9-1.10 Helsingfors

Välkommen med och fira Europeiska språkdagen!

Europeiska språkdagen framhåller vikten av mångspråkig och interkulturell kommunikation. Språkdagen firas i syfte att uppmuntra alla att lära sig och använda olika språk i olika situationer och miljöer. Officiellt firas Europeiska språkdagen söndagen den 26 september.

Europeiska kommissionen och Språkcentrum vid Helsingfors universitet arrangerar Europeiska språkdagens huvudevenemang i Finland i höst. Under evenemangsveckan 26.9–2.10 anordnas det en rad evenemang och publiceras material. Syftet med temaveckan är att hylla vikten av språklig mångfald samt främja kontinuerlig inlärning av språk och interaktion.

Evenemangsveckan är riktad till språkinlärare i alla åldrar i skolor, i läroanstalter och vid universitet. Alltså för oss alla som är intresserade av språkinlärning, flerspråkighet, kulturell mångfald, interkulturell förståelse och interaktion.

Under temaveckan kan språkintresserade i alla åldrar utveckla sin språkmedvetenhet och sina språkkunskaper, exempelvis genom att börja studera ett nytt språk. Fredagen den 1 oktober ordnas ett virtuellt huvudevenemang som är öppet för alla och ett flertal korta smakprovslektioner i olika språk. Alla smakprovslektioner  ordnas på distans. Det finns bl.a. lektioner på nybörjarnivå i olika språk samt lektioner i kommunikativa färdigheter på modersmålsnivå. Alla kan delta i aktiviteter individuellt eller alternativt kan en hel skolklass delta tillsammans i samma evenemang. Varje smakprovslektion tar 15 minuter. Det är möjligt att delta i flera lektioner.

Språkcentrums lärare och evenemangets samarbetspartner ansvarar för smakprovslektionerna. Det är avgiftsfritt att delta i evenemang och smakprovslektioner men förhandsanmälan krävs. Bekanta dig med språkutbudet, anmälningsanvisningar, samt samarbetspartner.