Praktisk information

DET FÖRSTA UTSKICKET

Plats och tid

Kongressen ordnas virtuellt. 

Symposiet inleds tisdagen den 8 juni 2021 och avslutas fredagen den 11 juni 2021.

Föredrag

Vi reserverar 20 min. för föredrag, samt 10 min. för diskussion. Kongressspråk är svenska, danska och norska.

Övrigt

Ta en titt på de praktiska anvisningarna på universitetets konferenssida Coming to a Conference