Organisationskommitté & kontakt

Organisationskommitté

Terhi Ainiala, Helsingfors universitet

Pamela Gustavsson, Svenska litteratursällskapet i Finland

Väinö Syrjälä, Södertörns högskola

Maria Vidberg, Institutet för de inhemska språken

Johanna Virkkula, Helsingfors universitet

Kontakt

Terhi Ainiala: terhi.ainiala@helsinki.fi, tel. +358503185251

Pamela Gustavsson: pamela.gustavsson@sls.fi, tel. +35809618777 (växel)