Temasektion

Temasektion om etymologiska nätresurser

I sektionen välkomnas föredrag som i vid mening berör det etymologiska lexikografiska fältet, främst inom skandinaviska språk. Etymologer är traditionellt flerspråkiga, och förutom föredrag på skandinaviska språk tar vi också gärna emot föredrag på andra språk, t.ex. engelska, tyska, finska, estniska och samiska. Inom temasektionen ägnas en dag åt föredrag och en dag åt arbetet med och uppbyggnaden av en ny etymologisk nätordbok över det äldsta ordförrådet i finskan.

I föredragen på temasektionen onsdagen den 5 juni presenterar redaktionen för den etymologiska nätordboken över det äldsta ordförrådet i finskan sitt arbete med att utveckla en wikiomgivning för en akademisk diskussion om finska etymologier. Arbetet med nätordboken inleddes i januari 2018.

Under workshoppen på torsdag den 6 juni lär vi oss i praktiken hur den nya finska etymologiska nätordboken fungerar och hur etymologer kan medverka, publicera och diskutera inom wikiomgivningen. Arbetsspråket är finska, men andra språk kan också användas vid behov.

Temasektionen om etymologiska nätresurser är öppen för alla intresserade konferensdeltagare.

Om du har frågor om den etymologiska temasektionen kontakta gärna Santeri Junttila per e-post: santeri.junttila[at]helsinki.fi.