Välkommen till Helsingfors!

Välkommen till Helsingfors på 15 konferensen om lexikografi i Norden. Den äger rum på Helsingfors universitet den 4−7 juni 2019. Konferensen arrangeras av Institutet för de inhemska språken i samarbete med Helsingfors universitet och Nordiska föreningen för lexikografi. Temat är: Ordböcker − av vem, för vem och varför?
Till streamningen av plenarföreläsningarna