Ut­bild­nings­pro­gram­men

Vid fakulteten finns fyra utbildningsprogram: det treåriga utbildningsprogrammet för rättsnotarie, det tvååriga utbildningsprogrammet för juris magister samt två tvååriga internationella magisterprogrammen.

På utbildningsprogrammens egna webbsidor hittar du all information du behöver för att söka in. Mera information om utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet och om hur man söker till dem hittar du på webbplatsen Studieinfo.

The Doctoral Programme in Law