Sök till juridiska

Vid juridiska fakulteten i Helsingfors universitet kan du avlägga examen på finska, på svenska eller på engelska. Du kan avlägga rättsnotarieexamen även som en tvåspråkig examen. Du kan avlägga rättsnotarieexamen och juris magisterexamen antingen i Helsingfors eller i Vasa.

Vid fakulteten kan du avlägga rättsnotarieexamen (RN), juris magisterexamen (JM) eller den internationella juris magisterexamen (Master of International and Comparative Law, MICL). Det går också att fortsätta med doktorandstudier.

Rättsnotarieexamen ger dig behörighet för uppgifter där det krävs lägre högskoleexamen. Juris magisterexamen samt juris magisterexamen i internationell och komparativ rätt ger dig behörighet för uppgifter där det krävs högre högskoleexamen. Juris magisterexamen ger dig också behörighet för sådana uppgifter inom den offentliga sektorn där det krävs uttryckligen juris magisterexamen.

Bekanta dig med våra utbildningsprogrammen!

På Helsingfors universitets webbplats under Utbildning och undervisning finns det mera information om studier vid Helsingfors universitet. Detaljerade ansökningsanvisningar hittar du på Sök till kandidat- och magisterprogram och Studieinfo.fi.