Utbildning

En juridisk utbildning ger omfattande möjligheter att arbeta med många olika slags nationella och internationella uppgifter samt färdigheter att främja rättvisan i samhället. Utbildningen ger även färdigheter för djupgående förståelse av samhälleliga ärenden samt färdigheter att lösa konflikter.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet är vårt lands ledande juridiska forsknings- och undervisningsenhet och internationellt känd. Undervisningen i fakultetens utbildningsprogram grundar sig på juridisk forskning av hög nivå och lärarna är de främsta experterna på sina respektive områden.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tog slut 18.12.2020. Om du har börjat studera före hösten 2017, läs instruktioner för studerande.