För företag och organisationer

Samverkan med samhället är en viktig uppgift för fakulteten. Fakultetens nationella och internationella samarbetspartner, alumner och donatorer är en oersättlig resurs och bidrar till att kopplingen till det omgivande samhället utgör fakultetens särskilda styrka inom både forskning och undervisning.

Mera information på universitetets webbplats under rubriken För företag och organisationer

Utöver teoretiska kunskaper behöver fakultetens studenter också tillägna sig praktiska kunskaper och färdigheter och få handledning som baserar sig på erfarenhet. Vill du ställa ditt kunnande till vårt förfogande? Kontakta oss på adressen oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Studenterna får bekanta sig med juristernas arbete under kurserna i praktiska färdigheter eller genom att kombinera digitalisering, teknologi, juridik och tjänstedesign inom projektet Legal Tech Lab. Om du har tankar och idéer får du gärna kontakta oss på adressen oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Du kan också ansöka om titeln docent om du vill delta i fakultetens verksamhet, undervisa, handleda studenter och granska examensarbeten.

Fakulteten utvecklar sin fortbildningsverksamhet i enlighet med principen om livslångt lärande, medveten om sitt ansvar för juristkårens yrkeskompetens. Fakultetens ämnen och ämnesgrupper ordnar fortbildningsevenemang enligt företagsekonomiska principer. I vissa fall ordnas utbildning för olika samarbetsparter eller för allmänheten också som avgiftsfria evenemang som är öppna för alla. Verksamheten utvecklas i samarbete med arbetsgivare, och lärarna vid fakulteten deltar också i någon mån som expertföreläsare i fortbildningsevenemang som ordnas av aktörer utanför fakulteten.

Är du intresserad av att medverka i fortbildningsverksamheten? Har du idéer om seminarier eller kurser? Vill du samarbeta kring juridisk fortbildning? Kontakta oik-yleishallinto@helsinki.fi!

Det ingår arbetspraktik i utbildningsprogrammen vid fakulteten. Syftet med praktiken är att stödja studentens teoretiska studier och ge hen möjlighet att tillämpa sina kunskaper och färdigheter från fakulteten i arbetslivet och nätverka professionellt.

Arbetspraktiken kan genomföras inom ramen för det praktiksystem som delfinansieras av universitetet och vars praktikplatser utlyses vid fakulteten varje år. Alternativt kan studenten ordna sin praktikplats själv. Arbetspraktiken kan likaså genomföras i Finland eller utomlands.

Är du intresserad av att anställa våra duktiga studenter? Att erbjuda en praktikplats är ett viktigt sätt att stödja lärande och studier. Du kan skicka ditt meddelande om praktikplatsen till Helsingfors universitets karriärservice under adressen traineeships@helsinki.fi.