Zoom dataskyddsbeskrivning

Zoom är en videokommunikationstjänst för webbmöten och -evenemang.

Helsingfors universitets Zoom-tjänst har skaffats via NORDUnet, ett samnordiskt datornätverk för högskolor. NORDUnets Zoom fungerar under principen ”on premise”, och servrarna finns i NORDUnets datacenter. Zoom-tjänsten förmedlas till Helsingfors universitet av IT-centret för vetenskap CSC, en representant som ägs av högskolorna i Finland.

Zoom är en tjänst som är öppen för alla universitetets studerande och anställda. För att kunna använda tjänsten och identifiera sig i den behövs ett giltigt användarnamn för Helsingfors universitets datasystem samt en e-postadress.

Vi behandlar och lagrar användarnas personuppgifter (namn, e-postadress och IP-adress) samt mötesuppgifter (namn, tidpunkt och varaktighet) i Helsingfors universitets Zoom-tjänst. Endast IT-centrets underhållstjänst har tillgång till dessa uppgifter med särskilda rättigheter. Även evenemangens anordnare har rätt till uppgifterna för ett enskilt evenemang. Denna information utnyttjas vanligtvis bland annat vid lagringen av deltagarlistor.

Även tjänsteleverantörens (NORDUnet) och tjänsteförmedlarens (CSC) underhållstjänst har vid behov tillgång till ovan nämnda uppgifter. Uppgifterna överlämnas inte till någon tredje part utan användarnas samtycke.

Tjänstens trafik hålls inom Europeiska Unionen, och uppgifterna lagras på NORDUnets server i Norden.