Trådlöst nätverk vid universitetet

Universitet har ett trådlöst nät, det internationella nätverket eduroam. Eduroams datatrafiken är krypterad. Det fungerar också för besökare, eftersom separata behörigheter för besökare inte behövs, utan de som har behörighet vid läroanstalter som hör till eduroam-samarbetsnätverket kan använda användarnamnet för sin hemorganisation när de loggar in till eduroam.

Eduroam har mycket omfattande täckning på universitetet. Nästan alla fastigheter som hör till universitetet täcks av  eduroam. Täckningen kan variera i olika delar av byggnader. IT-centret ansvarar för trådlöst nätverk och förbättrar ständigt nätverkens täckning, och antalet skuggområden kommer att minska ytterligare i framtiden.

Mer information och bruksanvisningar för universitetets trådlösa nätverk finns på Helsingfors universitets IT-Helpdesk-sidor.