Serviceprislista för IT-tjänster för parter utanför universitetet

En del av universitetets IT-tjänster kan också användas av organisationer utanför universitetet. I detta fall är tjänsterna i allmänhet avgiftsbelagda. Vid prissättningen iakttas gällande prislista, som finns på denna sida.

Priser från och med den 1 januari 2015

  Pris exkl. moms
Personarbete
Konsultarbete 221,00 €/h
Hantering av informationssystemprojekt 221,00 €/h
Programutveckling 168,00 €/h
Applikationsunderhåll 168,00 €/h
Expertarbete 168,00 €/h
Genomförande 129,00 €/h
 
Serverunderhåll
  Underhåll av operativsystem 120,00 €/server/mån
  Utrustningskapacitet
  per 0,5 GHz (CPU-kärna)  7,00 €/0,5GHz/mån
  extra-GB (minne) 8,50 €/Gt/mån
  ej säkerhetskopierad, långsammare 1,50 €/Gt/år
  ej säkerhetskopierad, snabbare  2,50 €/Gt/år
 
E-post
  Postavgift, innehåller 1 GB postlåda 8,00 €/mån
 
Lagringsutrymme
  E-post 10,00 €/Gt/år
  Personligt lagringsutrymme 5,00 €/Gt/år
  Grupplagringsutrymme 50,00 €/10 Gt/år
 
IT-undervisningslokaler och IT-lokaler 30,00 €/dator/dag
  0,5 dag är tiden kl. 8–12 eller 12–17  20,00 €/dator/0,5 dag
  Tjänsten är tillgänglig arbetsdagar kl. 8–17. Debiteringen baserar sig på hela datorkapaciteten i den bokade lokalen.
 
Användarnamn – behörighet 30,00 €/användarnamn/år
 
Nätverksanslutning
  Grundande av anslutning  59,00
  Årsavgift 97,00 €/år
 
Trådlöst nätverk
  Grundande av anslutning 150,00 €/basstation
  Årsavgift 500,00 €/basstation/år
     
Arbetsstationtjänst 573,00 €/arbetsstation/år

Stöd via Helpdesk ingår i tjänsten och är avgiftsfritt för kunden.

Stödets beredskap:
Med kunden avtalas på förhand att en anställd på IT-centret vid behov kan nås förbi Helpdesk. För en sådan beredskapstid debiteras 50 procent av timdebiteringen för arbetet enligt prislistan. För utfört arbete faktureras en timdebitering för arbetet enligt prislistan.

Stödets närvaro:
Med kunden avtalas på förhand att en anställd på IT-centret är närvarande på kundens evenemang. I detta fall faktureras fullt pris för hela närvarotiden. Kunden svarar dessutom för extra kostnader för arbetet i enlighet med IT-centrets prislista. Extra kostnader kan orsakas av till exempel att arbetet fortsätter utanför ordinarie arbetstid (tilläggs- och övertidsarbete, veckoslutsarbete), eventuella resekostnader eller dagtraktamenten.

Leverans- och resekostnader debiteras separat.
Kvälls- och lördagsarbete +50 procent, söndagsarbete +100 procent.

På priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Vid leverans av tjänsterna iakttas JIT 2015 -avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga sektorn.