​​​​​​​Register över nedladdningar och accepterande av licensvillkor via programdistributionen

Registrets namn

Register över nedladdningar och accepterande av licensvillkor via programdistributionen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Programdistributionen delar ut installationsfiler och licensnycklar för olika appar till användarna vid universitetet. För att få tillgång till en fil eller en nyckel ska användaren acceptera användningsvillkoren för den app som användaren ska ladda ned och börja använda. I registret sparas information om nedladdningar och accepterande av villkor, så att Helsingfors universitet i enlighet med licensavtalen ska kunna rapportera om användningen av appar till leverantörerna. Uppgifterna i registret används även för att utveckla tjänsten, för att fördela kostnaderna mellan Helsingfors universitets olika enheter samt för licenshanteringsändamål.

Kundregistrets datainnehåll

Registret består av de uppgifter som vid inloggning sparas i systemet samt av uppgifter om nedladdning av installationsfiler och accepterande av användningsvillkoren för olika programvaror.

– personens namn
– e-postadress
– användarnamn
– studentnummer
– personnummer
– relation till universitetet: anställd, studerande, annat
– slutdatum för anställningen
– slutdatum för närvaro
– fakultet och institution
– placeringsenhet

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifterna översänds inte utanför EU eller EES.

Lagring av uppgifter
Lagringstiden fastställs utifrån licensavtalet mellan Helsingfors universitet och applikationsleverantören.

Regelmässiga informationskällor
Person- och kontaktuppgifterna hämtas från Helsingfors universitets centraliserade autentiserings- och auktoriseringstjänst.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Antalet nedladdningar rapporteras till applikationsleverantörerna. Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Skydd av uppgifter
– Uppgifterna lagras på Helsingfors universitets server i en låst maskinhall med begränsat tillträde.
– Systemet kan endast användas av särskilt utsedda personer som underhåller systemet.

Rätt att kontrollera uppgifter
Mer information finns på sidan https://www.helsinki.fi/sv/it/behandling-av-personuppgifter-och-dataskyd... under rubriken ”Vilka rättigheter har du?”.