Redogörelse över behandlingen av personuppgifter

Helsingfors universitet vill samla in idéer och respons inom universitet med hjälp av öppna frågor om värden och viktiga angelägenheter som påverkar universitetets framtid. Vi samlar in idéerna och responsen med hjälp av innovationsverktyget Viima.

Vi behandlar universitetsgemenskapens personuppgifter så här:

  • I tjänsten använder vi universitetets e-postadress, eventuella uppgifter om din enhet och ditt namn.
  • Universitetsgemenskapens medlemmar lämnar sina idéer, kommentarer och förslag under eget namn.
  • E-postadressen använder vi i tjänsten för att individualisera användaren gentemot andra användare och för att sprida information. Det kan också hända att vi måste behandla dina personuppgifter på grund av tekniska orsaker, t.ex. för att utreda störningar.
  • Med hjälp av e-postadressen fastställer vi i basregistret om du hör till personalen eller om du är studerande och vilket campus som sannolikt är ditt hemcampus. Med hjälp av de här bakgrundsuppgifterna kategoriserar vi de svar som lämnats. Kategoriseringen genomförs av en medarbetare vid Helsingfors universitet och det sker inte i Viima.
  • Universitetets strategi anknyter väsentligt till de uppgifter som fastställs för Helsingfors universitet i universitetslagen. Därför har vi rätt att behandla personuppgifter när vi utvecklar strategin.
  • Systemet får tillgång till ditt namn och din adress när du loggar in. Campus- och rollinformationen hämtar vi med hjälp av e-postadressen i vårt basregister.

Helsingfors universitets dataskyddsansvarig är Veera Löthman.  Kontakta henne på adressen tietosuoja@helsinki.fi