IT-tjänster på universitetet

Helsingfors universitet erbjuder studerande, forskare, lärare och annan personal heltäckande och moderna IT-tjänster för de vanligaste behoven. Dessutom erbjuds forskare en mängd olika tjänster som uttryckligen har planerats som stöd för forskning. De viktigaste av dessa är lagrings- och datadelningstjänster samt skräddarsydda IT-tjänster.

Förklaringar till målgruppsförkortningarna:

  • STU = Studerande
  • FOR = Forskare
  • LÄR = Lärare
  • ÖPE = Övrig personal och enheter

Den fullständiga beskrivningen av tjänsten finns i Centret för informationsteknologis servicekatalog (på finska och på engelska).

IT-Helpdesk

STU FOR LÄR ÖPE
Användarstöd för Helsingfors universitets IT-tjänster, viktiga applikationer och informationssystem. Stöd erbjuds via e-post, telefon samt via IT-Helpdesk-chatten.
https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv/help/7003

Instruktioner

STU FOR LÄR ÖPE
Instruktionstjänsten samlar ihop instruktioner för universitetets vanligaste applikationer och IT-tjänster på adressen https://helpdesk.it.helsinki.fi/sv

Användarnamn

STU FOR LÄR ÖPE
Alla på universitetet får ett eget användarnamn för universitetets nättjänster.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Trådlösa nätförbindelser

STU FOR LÄR ÖPE
I universitetets lokaler finns omfattande möjligheter att använda trådlösa nätverk. Besökare från de flesta andra högskolorna kan också använda nätverket eduroam med användarnamnen till sin egen högskola.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Fjärranvändning av universitetets nätverk och material

STU FOR LÄR ÖPE
Helsingfors universitets nättjänster kan även användas utanför universitetets eget nätverk. Förbindelsen kräver ett giltigt användarnamn och den kan skapas både via en VPN-anslutning och via en separat nätportal.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

ID Point-identifiering

STU FOR LÄR ÖPE
På ID Point-serviceställen kan du skaffa användarnamn som du kan använda för att i Helpdesks telefontjänst sköta ärenden som kräver att du styrker din identitet. Serviceställen finns på olika ställen i universitetet, även på verksamhetsställen utanför Helsingfors.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Arbetsstationstjänst

FOR LÄR ÖPE
Anskaffningen och underhållet av Helsingfors universitets arbetsstationer görs centraliserat inom en övergripande tjänst, vilket säkerställer att redskapen är moderna och att programmen och datasäkerheten är uppdaterade.
Mer information i Flamma

Program

STU FOR LÄR ÖPE
På universitetet används mångsidiga program. Licenshanteringen för de viktigaste programmen är centraliserad till IT-centret, och enheterna behöver inte använda tid för att hantera licenser. Vid sidan av de vanligaste kontorsprogrammen erbjuds ett heltäckande utbud av olika program avsedda för vetenskapliga ändamål.
Mer information i Flamma

Programdistribution

STU FOR LÄR ÖPE
Universitetet har skaffat ett brett sortiment med program som alla på universitetet också kan installera på sina egna datorer. Programmen och installationsuppgifterna har centraliserats till programdistributionen.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Utskriftstjänster

STU FOR LÄR ÖPE
Unigrafia svarar för utskrifter vid Helsingfors universitet. Studerandena erbjuds en avgiftsfri utskriftstjänst samt en mångsidigare, avgiftsbelagd tjänst. Enheterna erbjuder utskriftstjänster för sin egen personal.
Mer information i Flamma
Unigrafias sidor
IT-Helpdesk instruktioner
 

Personligt lagringsutrymme

STU FOR LÄR ÖPE
Universitet erbjuder eget lagringsutrymme på en nätverksdisk till alla på universitetet.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Grupplagringsutrymme

FOR LÄR ÖPE
Grupplagringsutrymmet är ett lagringsutrymme som används gemensamt. Där kan till exempel arbetsgrupper och forskningsgrupper lagra material för sina grupper.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Lagringsutrymme på server

FOR ÖPE
När det behövs mycket lagringsutrymme, är lagring på server en bra lösning. IT-centrets servrar erbjuder utrymme som lämpar sig för både kontinuerlig användning och arkivering av material efter behov.
Mer information i Flamma

Databastjänst

FOR ÖPE
Med hjälp av databastjänsten går det att skapa och underhålla stora datalager. IT-centret tillhandahåller Oracle-, MS SQL- och MariaDB-databaser.
Mer information i Flamma

Funet Filesender

STU FOR LÄR ÖPE
Ett behändigt och avgiftsfritt sätt att förmedla upp till flera gigabyte stora filer. Tjänsten erbjuds av IT-centret för vetenskap CSC.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

IDA-lagringstjänst

FOR
IT-centret för vetenskap CSC:s avgiftsfria lagringstjänst för forskare och forskningsprojekt, som särskilt lämpar sig för säker förvaring av stora datamängder under längre tid.
Mer information i Flamma
CSC

Office 365

STU FOR LÄR ÖPE
Office 365 är Microsofts elektroniska tjänstepaket som är avsett för alla som studerar och arbetar vid universitetet. Det innehåller e-post och kalender samt flera andra tjänster som är nyttiga både i studier och arbete.
Om e-post i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Konfidentiell e-post

STU FOR LÄR ÖPE
Med hjälp av tjänsten för konfidentiell e-post kan du kryptera e-postmeddelanden och bilagor som du skickar. Tjänsten är avsedd särskilt för situationer där känsligt eller sekretessbelagt material skickas per e-post.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Webbkonferens

FOR LÄR ÖPE
Ett praktiskt och avgiftsfritt verktyg avsett för universitetets personal för att arrangera konferenser på distans direkt från den egna datorn.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner för fjärrarbete

Videokonferens

STU FOR LÄR ÖPE
Det går enkelt att ordna konferenser på distans både inom universitetet och med deltagare utanför universitetet, även utomlands, i separata videokonferenslokaler.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Unitube

STU FOR LÄR ÖPE
Unitube är universitetets egen, avgiftsfria videolagringstjänst. Med tjänsten är det enkelt att till exempel spela in och dela föreläsningar. Inspelningar kan göras både i vissa föreläsningssalar och i Unitube-studion på centrumcampus.
Mer information i Flamma
IT-Helpdesk instruktioner

Wiki

STU FOR LÄR ÖPE
Wiki-tjänsten lämpar sig särskilt väl som en gemensam arbetsyta för arbetsgrupper. I universitetets wiki kan du skapa arbetsytor som är begränsade eller öppna för alla, där det är enkelt att producera och dela information.
Mer information i Flamma (logga in med ditt HU användarnamn)
Wiki-stödmaterial (på finska)

Bloggar

STU FOR LÄR ÖPE
På universitetet kan du ha en egen blogg i universitetets bloggtjänst.
Mer information i Flamma
Instruktioner (på finska)

WWW-hotell

FOR LÄR ÖPE
Universitetet erbjuder personalen och enheterna en säker och avgiftsfri www-hotelltjänst. Ett www-hotell är en bra lösning till exempel för dem som skapar en webbtjänst eller arrangerar konferenser.
Mer information i Flamma (under IT-stöd för konferenser)

Eduuni

FOR LÄR ÖPE
Eduuni är ett verktyg för samarbete och nätverkande som tillhandahålls av IT-centret för vetenskap CSC. Med hjälp av verktyget kan du skapa arbetsgrupper även med parter utanför universitetet.
Mer information i Flamma
Eduuni (på finska och engelska) 

Unigrafias digitala tjänster

STU FOR LÄR ÖPE
Unigrafia producerar utskrifts- och kopieringstjänster för universitetet och tillhandahåller bl.a. videoinspelningstjänster och webbplatsdesign.
Unigrafia (på finska)

Moodle-lärplatformen

STU LÄR ÖPE
Moodle är Helsingfors universitets miljö för nätverksinlärning, och kan användas för att sammanställa kurser och kursmaterial på nätet. Moodle kan också användas för att arrangera tentamen på nätet.
Moodle

Lokaler för it-undervisning och eget arbete på datorer

STU FOR LÄR ÖPE
IT-lokaler som i första hand är avsedda för undervisning finns på alla campus, och lärare kan boka lokalerna för undervisning. Alla program som används allmänt på universitetet finns installerade på lokalernas arbetsstationer. I lokalerna finns även utskriftsmöjlighet.

På universitetets campus finns flera lokaler med moderna datorer och studieverktyg. I lokalerna finns utskriftsmöjlighet och trådlösa nätverksförbindelser, så du kan också ta med dig din egen dator till arbetslokalerna.
Mer information i Flamma

Studentens digitalkompetens

STU LÄR ÖPE
Students digitalkompetens är ett obligatoriskt avsnitt för alla examensstuderande. Materialet finns avgiftsfritt på nätet.
Studentens digitalkompetens -material

Examinarium

STU LÄR ÖPE
I ett examinarium kan studeranden göra en tentamen under önskad tidpunkt. Läraren sparar tentamen på förhand i tentamenssystemet.
Examinarium

Övriga nättjänster inom undervisningen

STU LÄR ÖPE
På universitetet finns utöver tjänsterna ovan även tjänster för andra undervisningsbehov, som aktivering, feedback och plagiatidentifiering.
Mer information i Instruktioner för undervisning

IT-konsulttjänster

FOR ÖPE
Vare sig det handlar om en intern nättjänst i ett forskningsprojekt eller ett omfattande informationssystem, söker IT-centrets konsulter fram de bästa lösningarna för behoven i ditt IT-projekt.
Mer information i Flamma

Applikationsutveckling och –underhåll

FOR ÖPE
IT-centret producerar även skräddarsydda program för universitetets specialbehov och ansvarar för utvecklingen av dem efter behov. Till exempel kan specialplanerade program utvecklas för forskningsverktyg.
Mer information i Flamma: applikationsutveckling och applikationsunderhåll

Brandväggstjänst

FOR ÖPE
Vanligtvis är universitetets datorer kopplade till universitetsnätverket och via det till världen. Vid behov kan en del av datorerna dock isoleras i ett eget nätverk, då till exempel laboratorier kan ha ett eget, skyddat nätverk.
Mer information i Flamma

Serverdrift

FOR LÄR ÖPE
IT-centret tillhandahåller studerande och personal på universitetet mångsidiga serverlösningar med underhåll, från virtuella servrar till fysiska enheter. Efter behov är det också möjligt att skaffa egna servrar, och de kan placeras i universitetets egna maskinsalar.
Mer information i Flamma

Kundspecifika stödtjänster

ÖPE
De skräddarsydda stödtjänsterna är i första hand avsedda för universitetets enheter. Stödet kan vara till exempel uppdatering av webbsidor eller konferensjour.
Mer information i Flamma