Förfarande vid avvikande situationer

Instruktioner för universitetets personal och studerande

Handlingsinstruktionerna för datasäkerhetsavvikelser, som dataintrång eller missbruk av användarnamn, finns i Helsingfors universitets intranät Flamma. I brådskande fall ska du kontakta IT-Helpdesk.

Handlingsinstruktioner vid dataintrång (Flamma)

  •     Om du misstänker att din dator är infekterad av ett virus, lösgör nätkabeln eller stäng av datorn och kontakta IT-Helpdesk.

Instruktioner för parter utanför Helsingfors universitet

Om Helsingfors universitets informationssystem är delaktigt i en avvikande situation, till exempel om universitetets dator orsakar skada i nätet eller sprider virus eller skräppost, kontakta adressen abuse [at] helsinki.fi. Skriv åtminstone följande uppgifter i ditt meddelande för att påskynda utredningen av fallet:

  • Vad som har hänt
  • Tidpunkten för händelsen
  • Eventuellt systemnamn och internet-adress. Om möjligt, använd noggranna logganteckningar.