Dataskyddsmeddelande, blogs.helsinki.fi

  • Blogs.helsinki.fi är en WordPress-baserad bloggplattform där du kan skapa en personlig webbplats eller en gemensamt administrerad gruppwebbplats. Blogs-test.helsinki.fi är ett testsystem för Blogs-tjänsten, och dataskyddsmeddelandet här nedan tillämpas som sådant även på det.
  • Vid inloggning registreras följande uppgifter om användaren från universitetets behörighetsregister: användarnamn, e-postadress och namn. Utifrån uppgifterna skapas en lokal användarprofil i tjänsten som behövs för att producera tjänsten.
  • De personliga webbplatser som skapas i blogs.helsinki.fi samt användarprofilerna tas automatiskt bort 1,5 år efter universitets användarnamn gått ut. Borttagna användarnamn blir anonyma i gruppwebbplatserna.
  • För borttagning läser systemet med jämna mellanrum utgångsdatumen för användarnamn på de användare som registrerats i systemet. Denna information sparas inte någonstans.
  • Alla behandlade personuppgifter importeras från Helsingfors universitets behörighetsregister. Anmälan och begäran om rättning gällande felaktiga personuppgifter kan skickas till helpdesk@helsinki.fi.
  • Mer information om Helsingfors universitets IT-centers hantering av personuppgifter finns på sidan behandling av personuppgifter och dataskyddsmeddelande