Dataskyddsbeskrivning för universitetets trådlösa nätverk

Center för informationsteknologi, Helsingfors Universitet 13.3.2018

Upprätthållare av registret

Helsingfors Universitet
Center för informationsteknologi
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
02941 911
 

Person som sköter registerärenden

Juha Myllys
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
02941 40163
atk-verkko@helsinki.fi
 

Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för universitetets trådlösa nätverk
 

Registrens ändamål

Information som samlas in om användarna av Helsingfors universitets trådlösa nätverk används för underhåll och utveckling av de trådlösa nätverken samt för utredning av eventuella felsituationer, problem och missbruk.
 

Registrets informationsinnehåll

I registret sparas användarspecifika data om trådlösa enheter som kopplat upp sig på Helsingfors universitets trådlösa nätverk enligt följande:

 • huvudenhetens nätadress (MAC-adress)
 • den IP-adress som huvudenheten använder
 • användarnamn (om det krävs)
 • allmänna uppgifter om den huvudenhet som användaren använder
 • uppgifter om det trådlösa nätverket som används
 • den kommunikationsprotokoll som huvudenheten använder
 • tidpunkt för inloggning
 • förbindelsens längd
 • den trådlösa förbindelsens effekt
 • dataöverföringsmängd under session
 • position på byggnadsnivå
 • information om den basstation som användaren är kopplad till
   

Praxis vid utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter som samlas in från Helsingfors universitets trådlösa nätverk kan lämnas ut även till andra register som IT-centret vid Helsingfors universitet producerar. Om innehållet i registret görs rapporter för verksamhetsutveckling och -uppföljning, men enskilda personer kan inte identifieras av dem.
 

Registrets skyddsprinciper

 • uppgifterna förvaras på Helsingfors universitets server i en låst maskinsal med begränsat tillträde
 • uppgifterna kan endast ses av behöriga medarbetare som identifieras med användarnamn och lösenord
 • användarrättigheter till systemets uppgifter begränsas med behörighetsroller
 • säkerställandet av funktionen hos utrustningen och datatrafiken grundar sig på Helsingfors universitets datatekniska arkitektur
 • uppgifterna förvaras endast i elektroniskt format