Dataskyddsbeskrivning för det trådlösa gästnätverket HelsinkiUni Guests loggfiler

Center för informationsteknologi, Helsingfors Universitet
18.6.2020

Upprätthållare av registret
Helsingfors Universitet
Center för informationsteknologi
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
02941 911
 

Person som sköter registerärenden
Juha Myllys
PL 28 (Koetilantie 3)
00014 Helsingin yliopisto
02941 40163
atk-verkko@helsinki.fi

Registrets namn
Dataskyddsbeskrivning för det trådlösa gästnätverket HelsinkiUni Guests loggfiler
 

Registrens ändamål
Loggfilerna i gästnätverket HelsinkiUni Guest används för underhåll och utveckling av gästnätverket HelsinkiUni Guest samt för utredning av eventuella felsituationer och missbruk.
 

Registrets informationsinnehåll
I loggfilerna sparas följande data om användaren:

 • starttidpunkt för session
 • tidpunkter för eventuella förnyade sessioner
 • sluttidpunkt för session
 • förbindelsens längd
 • IP-adresser till använda förbindelser (käll- och måladresser)
 • portar till använda förbindelser (käll- och målportar)
 • antal skickade paket
 • position på byggnadsnivå
 • huvudenhetens nätadress (MAC-adress)
 • information om nätverksapplikation
 • information om nätverksapplikation
   

Praxis vid utlämning av uppgifter
Uppgifter lämnas inte ut till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Uppgifter som samlas in från Helsingfors universitets trådlösa nätverk kan lämnas ut även till andra register som IT-centret vid Helsingfors universitet producerar. Om innehållet i registret görs rapporter för verksamhetsutveckling och -uppföljning, men enskilda personer kan inte identifieras av dem.
 

Registrets skyddsprinciper

 • uppgifterna förvaras på Helsingfors universitets server i en låst maskinsal med begränsat tillträde
 • uppgifterna kan endast ses av behöriga medarbetare som identifieras med användarnamn och lösenord
 • användarrättigheter till systemets uppgifter begränsas med behörighetsroller
 • säkerställandet av funktionen hos utrustningen och datatrafiken grundar sig på Helsingfors universitets datatekniska arkitektur
 • uppgifterna förvaras endast i elektroniskt format