Datasäkerhet vid universitetet

De datasäkerhetstjänster som IT-centret erbjuder är avsedda Information är en styrka vid universitetet, i princip är hela verksamheten beroende av information och IT. Man bör övervaka datasäkerheten, dvs. informationens konfidentialitet, enhetlighet och användbarhet i alla former och hanteringsskeden av information genom hela livscykeln. Enbart för de vid universitetet och information om tjänsterna finns på Helsingfors universitetets intranet Flamma. Även de interna datasäkerhetsinstruktionerna finns endast på Flamma.

  • Politik och regler som styr datasäkerheten

  • Datasäkerhetspolitiken vid Helsingfors universitet

  • Instruktioner för avvikande situationer vid och utanför universitetet

  • Kontaktuppgifter till datasäkerheten

Dataskyddet ligger nära datasäkerheten. Du hittar mer information om det från dataskyddsgruppens hemsida.