Användarregler och dataskyddsbeskrivningar för IT-tjänster

Användarreglerna för datasystemen inom universitetets IT-tjänster gäller alla användare. För att behörigheter ska beviljas måste användarreglerna godkännas. De övriga användarreglerna för universitetets informationssystem gäller underhåll, hantering av data som sparats i systemen samt förfarande vid avvikande situationer.

Många tjänster som underhålls av IT-centret förutsätter identifiering. För identifieringen insamlas personuppgifter. IT-centret har gjort upp dataskyddsbeskrivningar för de tjänster, där personuppgifter används eller hanteras. Dataskyddsbeskrivningarna är offentligt tillgängliga på dessa sidor.

Se även