De mångsidiga IT-tjänsterna för universitetsfolk omfattar bland annat e-post och arbetsstationer, stödtjänster för forskare och lärare, undervisnings- och studielokaler samt ett mångsidigt användarstöd, utan att glömma datasäkerheten. IT-centret producerar Helsingfors universitets gemensamma IT-tjänster.