Rättsliga problem

Har du upplevt rättsliga problem? – Vi söker efter berättelser från äldre personer

Om du är 65 år gammal eller äldre är vi intresserade om hurdana rättsliga problem du har haft och hur du har löst eller försökt lösa dem. Har det hänt att dina rättigheter blivit kränkta till exempel inom social- och hälsovårdstjänster, hemma, i en vårdanläggning eller i olika familje- och arvsrättsliga frågor eller på grund av koronapandemin? Har någon bestämt över dina saker utan att fråga dig? Har du blivit utsatt för våld, blivit utnyttjad eller varit ett offer för något annat brott? Har du upplevt problem gällande köp av varor och tjänster, betalning av skulder eller med frågor som berör ditt boende? Har du sökt om hjälp och om, så varifrån eller av vem (till exempel familj, vänner, social- och hälsovårdens myndigheter, organisationer, jurister, domstolen)? Om du har fått råd eller hjälp så berätta vilken person eller instans har hjälpt dig?

I slutet av 2020 startas en forskning om äldre personers (över 65 år) rättsliga problem och tillgång till sina rättigheter. I forskningen vill vi att kartlägga hurdana rättsliga problem äldre personer upplever och huruvida de får lösningar på sina problem.  Skrive en fritt formulerad text där du berättar om problem som antingen du själv eller någon närstående äldre person har upplevt under de fem senaste åren. Skriv också om problemet är löst och hur det i så fall löstes. Din text behandlas konfidentiellt. Man kommer inte att kunna känna igen en enskild skribent i forskningsrapporterna som görs av materialet.

Vi önskar att du skickar in din text senast i slutet av februari 2021. Texterna kan skickas per e-post till adressen oikeusongelmat@helsinki.fi eller per vanlig post till Kaijus Ervasti, Institutet för kriminologi och rättspolitik, PB 24, 00014 Helsingfors universitet.

I forskningens följande skede intervjuar vi en del av skribenterna för att få en mer detaljerad bild av ålderstignas rättsliga problem. Om du är intresserad av att delta i intervjun, meddela det i slutet av din text och inkludera dina kontaktuppgifter. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Forskningen genomförs av Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet, Institutet för välfärdsrätt vid Östra Finlands universitet, samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet och Människorättscentret.

Tack för din insats!

Ytterligare information:
Kaijus Ervasti
Docent, Helsingfors universitet, tfn. 050 340 1455

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen
Direktör för Institutet för välfärdsrätt, Östra Finlands universitet, anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi