Publikationer

Institutet för kriminologi och rättspolitik har två publikationsserier: Katsauksia och Tutkimuksia. I serien Katsauksia publiceras översikter oftast som nätpublikationer. I serien Tutkimuksia publiceras undersökningar som har genomgått extern referentgranskning.

Beslut om publicering fattas av en redaktionskommitté, vars medlemmar är professor Atte Oksanen (Tammerfors universitet), forskningsledare Janne Kivivuori (Krimo), direktör Tapio Lappi-Seppälä (Krimo) och forskningsledare Kati Rantala (Krimo). Sekreterare i kommittén är forskningsassistent Ville A. Saarinen.

Nya publikationer

RSS Feed

No results.