Institutet för kriminologi och rättspolitik (Krimo) är ett forskningsinstitut som verkar i anslutning till Helsingfors universitet. Institutet har till uppgift att bedriva oberoende forskning i kriminologi och rättspolitik. Utmärkande för forskningen vid institutet är ett mångvetenskapligt angreppssätt som förenar samhällsvetenskapliga och rättsliga perspektiv.
Läs mera