Katri Huutoniemi arbetar som specialist inom Helsingfors universitets forskarservice, vid enheten för stöd för forskningsledning på Centrumcampus. Hon stöder ledningen vid HSSH och Statsvetenskapliga fakulteten i arbetet med strategisk ledning och utveckling av forskningsverksamhetens förutsättningar.

Vid HSSH inkluderar hennes uppgifter följande:

  • utveckling och koordinering av forskningsinfrastruktur och forskningstjänster
  • utredning, beredning och föredragande i anknytning till forskningsverksamhet som sker mellan fakulteterna

Pekka Mäkelä ansvarar för forskningsrelaterade frågor vid institutet. Hans uppgifter inkluderar:

  • koordinering av arbetet med att utveckla HSSH:s forskningsprofil
  • koordinering av arrangemangen för den akademiska ledarskapsutbildningen
  • koordinering av arrangemangen kring HSSH:s multidisciplinära forskningsseminarier och andra träffar
  • koordinering av allokeringen av startbidrag avsedda för multidisciplinära forskningsprojekt vid HSSH och av ansökningar om extern finansiering för sådana
Pekka
Mäkelä
forskningskoordinator
Forskningsenheterna
Vetenskapsgren Filosofi

Mari Siiroinen sköter forskningsmaterialen och forskningsinfrastrukturen vid fakulteterna på Centrumcampus. Hon utvecklar institutets lånotek för mindre forskningsutrustning. Siiroinen står till din tjänst om du behöver råd eller hjälp med att samla in, förvara, använda eller administrera forskningsmaterial.

Mari
Siiroinen
forskningskoordinator
Avdelningen för digital humaniora
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

 

Utvecklingschefen hjälper universitetsenheternas chefer i deras arbete med strategisk ledning och utveckling av den operativa verksamheten. Utvecklingscheferna samordnar tillsammans med sektordirektörerna verksamheten mellan universitetets interna grupper. Karimäki-Suvanto ansvarar tillsammans med sektordirektörerna för att tjänsterna vid universitetets enheter ska vara användarvänliga och resurseffektiva och för att användarna har möjlighet att ge respons på och påverka tjänsterna.

 

Mari Karjalainen är kommunikationsspecialist. Hennes ansvar inkluderar institutets kommunikation och evenemangsorganisation.

Forskningsassistent Nette Holopainen assisterar vid utredningar som gäller institutets verksamhet. Holopainen studerar social- och kulturantropologi och utexamineras snart som magister. Hon är intresserad av stadsliv och konst, något hon också utforskar i sin pro gradu-avhandling.

Alla som är intresserade av HSSH:s verksamhet kan ansluta sig till en e-postlista som utgör det så kallade HSSH:s vänner. På e-postlistan ges information om aktualiteter inom HSSH, dess verksamhet och evenemang samt om forsknings- och infrastrukturärenden som gäller SSH-området.

Prenumerera på listan genom att skicka ett meddelande till majordomo@helsinki.fi. Lämna ärendefältet tomt. I meddelandefältet skriver du 

subscribe hssh-friends e-postadress@helsinki.fi

t.ex. subscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi

Skicka ett meddelande till samma adress för att avprenumerera. Lämna ärendefältet tomt. I textfältet skriver du unsubscribe hssh-friendse-postadress@helsinki.fi

t.ex. unsubscribe hssh-friends maija.meikalainen@helsinki.fi.

Du får ett svar för att bekräfta att du vill ansluta dig till listan.