HSSH

HSSH
Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet
Institutet för humaniora och samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet

HSSH är en föregångare inom vittfamnande människovetenskaplig forskning. Institutet främjar en ny typ av multidisciplinär forskningskultur såväl nationellt som internationellt. HSSH är en gemensam enhet för Humanistiska, Pedagogiska, Juridiska, Teologiska och Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet samt för Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH), Forskarkollegiet (HCAS) och Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan (HYMY).