Grekiska språket och litteraturen

I grekiska språket och litteraturen fördjupar man sig i språket, litteraturen och kulturen i det antika Grekland samt i forskning i dessa ämnen och i deras efterverkningar. En central plats intar språket och litteraturen i det antika Grekland, från de tidigaste skriftliga källorna ända till den romerska kejsartiden.

Forskningsämnena sträcker sig vitt och brett över olika områden inom den antika grekiska kulturen, särskilt till språket, litteraturen och de dokumentära källorna.

Fokusområden är bl.a.

  • papyrologi (forskning i papyrer med grekisk text)
  • epigrafik (studiet av grekiska inskriptioner)
  • språkforskning, särskilt språkkontakter, två- eller flerspråkighet, språkets variationer
  • grekisk religion, ritualer och dedikationer
  • humanistgrekiska

I forskningen tillämpas både ämnesspecifika och mångvetenskapliga metoder. Vid sidan av originalkällor och tryckta forskningspublikationer utnyttjas digitala material, program och verktyg. Vetenskapsområdet har ett nära samarbete med flera inhemska och utländska forskarsamfund.

MK
Mika
Kajava
professor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper, Litteraturforskning, Historia och arkeologi

Marja
Vierros
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

ML
Martti
Leiwo
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

ES
Erkki
Sironen
universitetslektor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språk och litteratur

TK
Tua
Korhonen
universitetsforskare
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

SD
Sonja
Dahlgren
forskardoktor
Avdelningen för språk
Vetenskapsgren Språkvetenskaper

RSS Feed

No results.

RSS Feed

No results.